Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji (na pdst. normy ISO/IEC 27001)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do roli pełnomocnika do spraw systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji lub audytora wewnętrznego takiego systemu.

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą znali i rozumieli:
 • wymagania stawiane przed systemami zarządzania ISO
 • wymagania charakterystyczne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • podstawowe zabezpieczenia i metody ich oceny

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest szczególnie polecane osobom pełniącym role związane z zarządzaniem ryzykiem w organizacji, bezpieczeństwem informacji oraz z wdrożeniem, utrzymaniem lub audytem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Program szkolenia

 • Systemy Zarządzania ISO
 • Bezpieczeństwo Informacji – podstawowe pojęcia
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: Ludzie, Procesy, Technologia, Architektura
 • Cele Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i cele Bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie Ryzykiem i zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • Monitorowanie SZBI
 • Audytowanie SZBI
 • Zabezpieczenia i cykl życia zabezpieczeń
 • Obszary Zabezpieczeń Załącznika A
 • Etapy wdrożenia SZBI
 • Etapy Certyfikacji SZBI na zgodność z ISO/IEC 27001

Forma zajęć

Szkolenie obejmuje cykl wykładów uzupełniany praktycznymi ćwiczeniami oraz przykładami i dyskusjami ułatwiającymi zrozumienie i utrwalającymi materiał.

Grupa: od 6 do 20 osób
Czas trwania: 2 dni / 8 h dziennie
 

Time Elapsed: 0.023034811019897s