Zarządzanie Ciągłością Działania Organizacji (na pdst. normy ISO 22301)

Zarządzanie ciągłością działania organizacji jest kluczowe dla zapewnienia i zaplanowania oczekiwanej dostępności jej krytycznych procesów. Warunkuje ono zdolność do przetrwania przedsiębiorstwa pomimo możliwych klęsk żywiołowych i katastrof.

Umiejętność przygotowania się do możliwych krytycznych sytuacji oraz wypracowanie skutecznego działania w momencie ich wystąpienia jest sztuką, ale i koniecznością. Warunkuje ona możliwość przetrwania organizacji, zwłaszcza w przypadku wystąpienia katastrofy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do tworzenia Analizy wpływu na Biznes (BIA), do tworzenia i utrzymywania Planu Ciągłości Działania (BCP), Planu Odtworzenia (DRP), a także do zarządzania testami ciągłości działania.


Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą znali i rozumieli cele i cykl działań związanych z utrzymaniem:
 • Analizy wpływu na biznes (BIA)
 • Planu Ciągłości Działania (BCP)
 • Planów Odtworzenia po Katastrofie (DRP)
 • Plany Odpowiedzi na Incydent (IRP)
 • Testów Planów Ciągłości Działania

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest szczególnie polecane osobom pełniącym role związane z utrzymaniem ciągłości działania oraz z zarządzaniem ryzykiem w organizacji.


Program szkolenia

 • Cele procesów Ciągłości Działania
 • System Zarządzania i System Zarządzania Ciągłością działania
 • Tworzenie listy procesów Krytycznych
 • Tworzenie Planu Ciągłości Działania
 • Plan odtworzenia
 • Incydent i Plan odpowiedzi na Incydent
 • Organizacja Ciągłości Działania i odpowiedzi na Incydent
 • Testowanie Ciągłości działania
 • Komunikowanie o Planie awaryjnym, o Incydencie
 • Wdrażanie BCMS
 • Audytowanie BCMS
 • Certyfikowanie BCMS

Forma zajęć

Szkolenie obejmuje cykl wykładów uzupełniany praktycznymi ćwiczeniami oraz przykładami i dyskusjami ułatwiającymi zrozumienie i utrwalającymi materiał.

Grupa: od 6 do 20 osób
Czas trwania: 2 dni / 8 h dziennie
Time Elapsed: 0.031115055084229s