Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Audytor wiodący  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. normy ISO/IEC 27001

Cel szkolenia
Przygotowanie uczestnika do pełnienia roli Audytora Wiodącego w procesie certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS/SZBI) na zgodność z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
Uzyskanie certyfikatu w wyniku egzaminu końcowego i oceny z udziału uczestnictwa w szkoleniach.


Korzyści dla uczestników

 • Przygotowanie do pracy audytora wiodącego w świetle Ustawy o Cyberbezpieczeństwie
 • Nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenie zlecenia audytowego
 • Nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia  komunikacji werbalnej i niewerbalnej z Audytowanym
 • Nabycie i doskonalenie umiejętności interpretacji dowodów audytowych w świetle różnego typu kryteriów

Adresaci szkolenia

Osoby pragnące zbudować lub uzupełnić swoje kompetencje audytora wiodącego ISO/IEC 27001 (również w kontekście ustawy o Cyberbezpieczeństwie)
 • Audytorzy
 • Konsultanci i wdrożeniowcy
 • Pełnomocnicy i kierownicy
 • Dyrektorzy odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji

Program szkolenia

 • Umiejętności audytora - komunikowanie
 • Audyt, certyfikacja, akredytacja
 • Wiedza podstawowa: bezpieczeństwo informacji i zarządzanie ryzykiem
 • Wymagania normy
 • Planowanie audytu
 • Przebieg audytu
 • Zarządzania dokumentacją audytu
 • Zakończenie - egzamin

Forma zajęć
Szkolenie obejmuje cykl wykładów i warsztatów i uzupełniany ćwiczeniami praktycznymi.

Grupa: od 6 do 12 osób
Czas trwania: 4-5 dni / 8 h dziennie (4 dni możliwe dla grup z dużym doświadczeniem ISO/IEC
27001 do uzgodnienia).

Time Elapsed: 0.047983169555664s