Doradztwo

Usługi doradcze nie stanowią skończonego katalogu, przykładowe obszary:

 • Doradztwo w zakresie przygotowania koncepcji oraz projektów infrastruktury teleinformatycznej, bezpieczeństwa IT
 • Doradztwo w zakresie GRC (Governance, Risk, Compliance), ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka technologicznego i ciągłości działania
 • Doradztwo we wdrożeniach i osiąganiu zgodności z obszarami:
  • ISO/IEC 27001
   • ISO/IEC 27017 (bezpieczeństwo danych w chmurze)
   • ISO/IEC 27018 (bezpieczeństwo danych osobowych w chmurze)
  • ISO 22301
  • ISO 31000
  • ISO 9001
  • Rodzina standardów PCI 4.0
  • Bezpieczeństwo IT - CIS CSC
  • Bezpieczeństwo kodu źródłowego - ASVS
  • Rekomendacje KNF
  • COBIT
 • Ryzyko:
  • Analiza ryzyka technologicznego rozwiązań teleinformatycznych
  • DPIA
  • Ocena ryzyka dostawców
  • Operacyjne ISO 31000
 • Przeprowadzenie testów podatności infrastruktury oraz testów penetracyjnych
 • Projektowanie, nadzór nad realizacją prowadzenie projektów w obszarze sieci
 • Prowadzenie projektów i doradztwo w projektach, których celem jest bezpieczne wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych bądź osiągnięcie ustalonego poziomu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego organizacji

Świadczymy również usługi wsparcia w zakresie:

 • Pełnienia roli Oficera Bezpieczeństwa w organizacji Klienta
 • Pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych IODO
Time Elapsed: 0.041568994522095s